Samfund

COVID-19 sætter trist aftryk på Region Midtjyllands klimaregnskab

COVID-19 betød et stort forbrug af engangsartikler som podepinde og handsker, og det har sat et stort negativt aftryk på klimaregnskabet for virksomheden Region Midtjylland. Foto: Rune Borre-Jensen, Region Midtjylland

Regionsrådet i Region Midtjylland har godkendt koncernens klimaregnskab 2021 – et regnskab med røde klimatal, for CO2-aftrykket er øget med 16 procent. Hovedparten af stigningen kan tilskrives COVID-19, som krævede et ekstraordinært forbrug af fx værnemidler og testkits.

Regionens klimaregnskab for 2021 viser, at koncernens CO2-udledning er øget med 107.000 tons. Det svarer til en stigning på 16 procent i forhold til 2020.

Regionens ekstraordinært store forbrug af corona-relaterede varer er en stor klimasynder. Det er indkøb af fx testkits, engangskitler, handsker, mundbind og visirer. Alene forbruget af testkits mv. i indsatsen mod COVID-19 har øget regionens klimaaftryk med 100.000 tons CO2.

– Stigningen er desværre ikke i tråd med vores målsætninger. Vi har ambitioner om at knække CO2-kurven og nedbringe regionens udledning væsentligt de kommende år. Men klimaregnskabet viser, hvor komplekst det i virkeligheden er at arbejde med bæredygtighed og klima i en organisation som vores, når en pandemi som COVID-19 rammer, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S). 

Brug for grønne indkøb i sundhedsvæsnet

Af regionens samlede klimaaftryk udgør indkøb og forbrug af varer og tjenesteydelser nu 84 procent, mens energiforbruget på hospitaler, institutioner og regionshuse udgjorde tre procent af klimaaftrykket i 2021.

– Under pandemien var vi nødt til at sikre vores medarbejderes og borgernes sundhed med værnemidler og testkits, men det er jo desværre køb og smid væk og på ingen måde godt for klimaet. Vi er afhængige af særlige produkter i sundhedsvæsnet, men de skal også udvikles mere bæredygtigt, så vi kan købe grønnere ind. Den mulighed har vi desværre ikke altid på det kliniske område, siger Anders Kühnau.

Bæredygtige initiativer i gang

Region Midtjylland har i en årrække arbejdet på initiativer, der kan reducere forbruget og øge den cirkulære økonomi. Men det er et langt sejt træk, der blandt andet kræver, at der bliver stillet krav til produktionen af hospitalernes forbrugsvarer, leverandørerne, minimering af spild, forbrug og håndtering af affald.

– COVID-19 har bøjet i neon, hvor vigtige vores klimaindsatser er – også selv om hospitalsvæsnet er en stor skude at vende. Vi har stort fokus på, at vi i højere grad går fra engangs- til flergangsprodukter, at affald skal kunne genanvendes med korrekt sortering, og at vi stiller de rigtig krav i udbuddene, så det kan ske, siger Anders Kühnau (S). 

I klimaregnskabet kan man fx læse om regionens projekt med at udvikle flergangskitler – et af de initiativer, der måske kan reducere forbruget, hvis en ny pandemi rammer om nogle år.

Mere affald fra hospitaler genanvendes  

Der er også lyspunkter i klimaregnskab 2021. For eksempel at hospitalerne har formået at øge genanvendelsen af affald – primært metal og pap/papir, men også mad der omsættes til biogas.

Fra 2020 til 2021 er genanvendelsesprocenten steget med fem procent til nu 23 procent. Det er Region Midtjyllands mål at genanvende 70 procent af affaldet i 2030.

På regionsrådsmødet den 24. august vedtog regionsrådet en affaldsplan, der skal sikre mere genanvendelse, så affaldet får værdi og ikke bare brændes af. I 2021 producerede Region Midtjyllands hospitaler knap 7.000 tons affald. 23 procent blev genanvendt.

Fakta om bæredygtighed og klimaregnskab i Region Midtjylland

Region Midtjylland har i sin strategi for bæredygtighed 2030 bl.a. en ambition om at reducere CO2-aftrykket og være en CO2-neutral region i 2050.

Region Midtjyllands klimaregnskab er den årlige status på, hvordan og om regionen som samlet virksomhed er på rette vej klimamæssigt.

Klimaregnskab 2021 viser, at klimaaftrykket fra regionens drift stammer fra disse områder:

  • Forbrug af varer og tjenesteydelser (84 procent)
  • Byggeri og anlæg (9 procent)
  • Transport (4 procent)
  • Energiforbrug (3 procent ).

I 2021 udgør Region Midtjyllands samlede CO2-aftryk 776.000 tons. Det svarer til 70.000 borgeres klimaaftryk eller cirka 1 procent af Danmarks samlede CO2-udledning.

Kommentarer