Debat og politik

Grønne NGO’ers vision for dansk landbrug er gift for landdistrikterne

Af Hans Kristian Skibby, Danmarksdemokraterne

Folketingsmedlem, Østjyllands Storkreds
Kommunalbestyrelsesmedlem, Hedensted Kommune

Af Hans Kristian Skibby, MF, landbrugsordfører, Danmarksdemokraterne

95 procent færre grise i Danmark i 2040, 70 procent færre kvæg, 75 procent mindre fjerkræ, omlægning af en fjerdedel af landbrugsjorden til skov og natur.  ”Visionen for fremtidens landbrug i Danmark”, som ni grønne organisationer foldede fælles ud i uge 46, kan beskrives med ét ord: Tudetosset!

Ikke alene er forslagene ude af takt med virkeligheden og vil lukke slagterier og tusinder af arbejdspladser i den forarbejdende fødevareindustri.  Det vil ligeledes være gift for landdistrikter og tager slet ikke højde for Jordens voksende befolkning og stigende efterspørgsel på grøntsager, mælkeprodukter og kød.

Rådet for Grøn Omstilling, Greenpeace og Økologisk Landsforening, der blandt andre står bag denne vision, får regeringens kommende CO2-afgift på dansk landbrug til at fremstå aldeles harmløs. NGO’ernes plan vil nemlig ikke blot sende arbejdspladser ud af landdistrikterne men helt ud af landet – et snævert syn og et nationalt mareridt, der i sidste ende ikke gør noget som helst godt for det globale klima. Direktøren fra Rådet for Grøn Omstilling, Bjarke Møller, påstår hårdnakket, at NGO’ernes udspil ikke vil flytte arbejdspladser væk fra landbruget, men at det tværtimod vil føre til flere jobs i landdistrikterne. Det er en naiv forestilling, der klinger hult og falder helt til jorden, når han samtidig erkender, at visionen slet ikke tager højde for økonomi, geografi og arbejdspladser. ”Man kan kigge på det på mange forskellige måder,” siger han og tilføjer senere, at vi allerede i dag er ved at afvikle livet på landet. Dén lader vi lige stå!

En CO2-afgift vil bestemt ikke gøre livet sjovere, og hvis NGO’erne havde magt, som de har agt, ville livet på landet, som vi kender det, med statsgaranti forsvinde helt. Men hvorfor ikke udvikle dansk landbrug, der i forvejen er blandt verdens mest klimaeffektive, i stedet for at afvikle det? Hvorfor ikke understøtte dansk landbrug animalsk såvel som vegetabilsk, så vi imødekommer ønskerne fra forbrugerne? Hvorfor ikke bruge gulerod frem for pisk?

Lad os nu fra politisk side stimulere branchen og byde ind med attraktive, brugbare støtteordninger til omlægning. Lad os nu øge den forskningsbaserede indsats, så vi fremmer den danske fødevareklynge, der i 2022 eksporterede for imponerende 196 milliarder kroner og beskæftigede 180.000 medarbejdere.  For selvfølgelig skal landbruget bidrage til den grønne omstilling. Det skal vi alle. Men sagen er, at danske landmænd i dag er blandt de mest klimavenlige i verden. De mange lokalsamfund i landdistrikterne, der er pressede nok i forvejen, er fuldstændig afhængige af de arbejdspladser, som landbruget og følgeerhverv leverer.

Kommentarer