Kultur

Hedensted Kommunes Handicappris 2021

Foto: Hedensted kommune

Indstil en kandidat til Handicapprisen.

Hvem gør en særlig indsats for mennesker med funktionsnedsættelser?

Med Handicapprisen ønsker kommunen at anerkende lokale ildsjæle, grupper, organisationer, foreninger, private/offentlige institutioner eller virksomheder, der har ydet en særlig indsats til gavn for børn, unge eller voksne med et handicap.

Den særlige indsats kan bestå i et engagement, rummelighed, hjælpsomhed, evne til innovation, eller at man har gjort en særlig frivillig indsats eller ekstraordinær forskel til gavn for målgruppen bestående af sindslidende, fysisk handicappede, høre-, tale- eller synshandicappede, udviklingshæmmede eller hjerneskadede.

En indsats, der betyder, at den/de handicappede kan deltage i samfundslivet og benytte sig af de samme muligheder på lige fod med andre.

Prismodtageren skal som udgangspunkt have skabt rammer og muligheder for at mennesker med funktionsnedsættelser får:

  • større livskvalitet for eksempel i form af et arbejde og aktiviteter/ udfoldelsesmuligheder
  • sikring af god tilgængelighed
  • gøre op med fordomme om borgere med handicap

Prisen består af en gavecheck på 2.500 kr. og et diplom, der uddeles den 3. december.

Frist for indstilling af kandidater er den 1. oktober 2021.

Kommentarer