Debat og politik

Hvor er fornuften dog blevet af?

Af Hans Kristian Skibby, Danmarksdemokraterne

Folketingsmedlem, Østjyllands Storkreds
Kommunalbestyrelsesmedlem, Hedensted Kommune

Desværre har rigtig mange boligejere dårlige oplevelser for tiden! Ikke alene er omsætteligheden af fast ejendom vigende i dele af landet, primært i de mindre byer og landdistrikter. Dertil skal man desværre lægge det morads af en ny ejendoms-vurderingslov som i disse dage udrulles til skræk og rædsel hos mange af de danskere som har investeret i fast ejendom. Så sent som torsdag 7. december, havde jeg således på vegne af Danmarksdemokraterne kaldt skatteministeren i samråd i Skatteudvalget på Christiansborg.

Sagen var ganske konkret. Nemlig en absurd sag fra Greve, hvor Thomas Clement-Christensen siden 2009 har ejet et typisk parcelhus fra halvfjerdserne på 130 kvm. på en grund på knap 900 kvm. Men boligen er på lejet grund – i form af en uopsigelig lejekontrakt fra 1975, med udløb januar 2026. Lejen har siden købet været 10% af grundværdien. Nu kommer vi så til kernen da Vurderingsstyrelsen, ud af det blå i september måned, ændrede grundværdien fra 919.000 kr. til astronomiske 7.486.000 kr.  Nu modtager boligens ejer pludselig en månedsopkrævning på 62.383 kr. fra grundejer og skal nu betale 748.000 kr. om året for at leje den lille byggegrund i Greve.  Ejeren af grunden har nu tilmed ophævet lejekontrakten og Thomas’ og hans familie skulle jf. udlejers advokat rømme ejendommen pr. 1. december!

Det er jo helt til hest og derfor havde jeg på vegne af Danmarksdemokraterne kaldt skatteministeren i samråd. Netop for at få stoppet det glade vanvid og få stoppet det overgreb som der vitterligt er påført Thomas’ og hans familie, som ejer af det berømte hus på lejet grund.

Desværre afviste skatteministeren at gribe ind, men ville dog gerne kritisere udlejeren for den absurde regning. Skatteministeren henviste til civilretten og at de bare burde finde en mindelig løsning.  I Danmark er der faktisk over 3.300 helårsboliger på lejet grund og der er også godt 25.000 fritidshuse på lejet grund. Som vi vurderer det, så findes der nærmest ikke to ens lejekontrakter, så jeg frygter virkelig at mange af ejerne af de boliger også kan se frem til en vanvittig situation, når deres endelige ejendomsvurderinger på boliger og grunde kommer til offentlighedens kendskab senest i 2025. Det her morads kan vi simpelthen ikke være bekendt at byde borgere i et retssamfund som det danske.  Hvor er fornuften dog blevet af?

 

Kommentarer