Samfund

Nye gymnasiesamarbejder skal afhjælpe polarisering og forbedre uddannelsesdækningen

Arkivfoto fra Åbent Hus arrangement på Paderup Gymnasium 2020

Regionsrådet i Region Midtjylland har besluttet at nedsætte to gymnasiesamarbejder, der skal bidrage til at hindre polarisering og arbejde for bæredygtige uddannelser trods de faldende ungdomsårgange. Region Midtjyllands uddannelsespolitik udgør rammen for gymnasiesamarbejderne, der hver har to repræsentanter fra regionsrådet.

Gymnasierne i blandt andet Region Midtjylland er udfordret af stigende social og etnisk polarisering og faldende ungdomsårgange, der især presser gymnasierne uden for de større byer. I 2021 blev der derfor indgået en politisk aftale om nye regler for elevfordeling og kapacitetsfastsættelse på de gymnasiale uddannelser for at løse disse udfordringer.

De nye regler for elevfordeling omfatter både de almengymnasiale uddannelser og de erhvervsgymnasiale uddannelser og får virkning fra skoleåret 2023/2024. Som en del af aftalen erstattes de nuværende fordelingsudvalg og forpligtende samarbejder på gymnasieområdet af nye gymnasiesamarbejder fra den 1. juli 2022.

Fristen for etableringen af de nye gymnasiesamarbejder er 1. oktober 2022, og regionsrådet i Region Midtjylland har i dag godkendt at nedsætte to gymnasiesamarbejder i Region Midtjylland: Et samarbejde for gymnasier i fordelingszonen (Aarhus) og et samarbejde for gymnasier i afstandszoner.

– Vi ønsker, at alle unge har mulighed for et godt ungdomsuddannelsestilbud i deres nærområde. Gymnasiesamarbejderne er en vigtig brik i forhold til at fortsætte og udbygge det tætte samarbejde mellem regionen og institutionsledelserne, for en god uddannelse har stor betydning – både for den enkelte og for samfundet generelt. Derfor skal de unge have adgang til gode ungdomsuddannelser med stærke faglige og sociale miljøer, og gymnasiesamarbejderne bliver afgørende i forhold til at løse udfordringerne med polarisering og elevfordeling på gymnasieområdet, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

De nye gymnasiesamarbejder skal især bidrage til koordinering og samarbejde mellem regionens gymnasier og implementering af regionens uddannelsespolitik. Gymnasiesamarbejderne skal desuden styrke STEM- og sprogkompetencerne og transportforbindelserne. 

Fire repræsentanter fra regionsrådet i gymnasiesamarbejderne

De gymnasiale uddannelser og institutioner er blevet inddraget i fastsættelsen af samarbejdets geografiske afgrænsning. Den geografiske opdeling er endvidere foretaget på baggrund af erfaringerne med interaktionen i søgemønstre og optageområde mellem institutionerne, især mellem institutionerne i den vestlige, nordlige og midterste del af regionen.

Regionsrådet har formandsskabet for gymnasiesamarbejderne, og i henhold til lovgivningen har rådet udpeget to repræsentanter fra regionsrådet til hvert af de to gymnasiesamarbejder:

Else Søjmark (A) og Henrik Qvist (Ø) bliver repræsentanter for gymnasiesamarbejdet i fordelingszonen med Else Søjmark som formand, mens Torben Nørregaard (V) og Bo Jensen (C) bliver repræsentanter for samarbejdet for gymnasier i afstandszoner med Torben Nørregaard som formand.

Ud over repræsentanter fra regionsrådet består gymnasiesamarbejderne desuden af repræsentanter fra både de almene og de erhvervsgymnasiale uddannelser.

Læs Region Midtjyllands Uddannelsespolitik 2022-2025 her: Uddannelsespolitik for Region Midtjylland 2022-2025 (rm.dk)

Sagen kort: Fordelingsudvalg og forpligtende samarbejder bliver til to gymnasiesamarbejder

De nuværende fordelingsudvalg og forpligtende samarbejder på gymnasieområdet erstattes som en del af aftalen om nye regler for elevfordeling og kapacitetsfastsættelse på de gymnasiale uddannelser af nye gymnasiesamarbejder fra den 1. juli 2022.

Fristen for etablering af nye gymnasiesamarbejder er 1. oktober 2022, og regionsrådet i Region Midtjylland har godkendt at nedsætte to gymnasiesamarbejder i Region Midtjylland: Et samarbejde for gymnasier i fordelingszonen (Aarhus) og et samarbejde for gymnasier i afstandszoner.

Regionsrådet har desuden udpeget to repræsentanter fra regionsrådet til hvert af de to gymnasiesamarbejder, dvs. fire repræsentanter i alt. Det er XXX (parti), YYY (parti), ZZZ (parti) og QQQ (parti).

Fakta: Gymnasiesamarbejde for fordelingszone Aarhus

Aarhus Katedralskolen, Marselisborg Gymnasium, Aarhus Statsgymnasium, Egaa Gymnasium, Risskov Gymnasium, Viby Gymnasium og HF, Aarhus Gymnasium Tilst, Aarhus HF og VUC, Aarhus Akademi, Aarhus Gymnasium C, Aarhus Gymnasium Viby, Aarhus Business College.

I henhold til principperne om gensidig repræsentation har omegnsgymnasierne også mulighed for at deltage i gymnasiesamarbejdet for fordelingszone Aarhus.

Fakta: Gymnasiesamarbejde for afstandszoner i Region Midtjylland

Randers Statsskole, Paderup Gymnasium, Syddjurs Gymnasium, Grenå Gymnasium, Randers HF og VUC, Viden Djurs, Tradium, Favrskov Gymnasium, Viborg Katedralskole, Viborg Gymnasium, Bjerringbro Gymnasium, Silkeborg Gymnasium, Herning Gymnasium, Ikast-Brande Gymnasium, Herning HF og VUC, Viborg-Skive HF, College360, Th. Langs HF og VUC, Learnmark, Herningsholm Erhvervsskole og Gymnasier, Mercantec, Skive Gymnasium, Holstebro Gymnasium, Ringkøbing Gymnasium, Struer Gymnasium, Lemvig Gymnasium, Vestjysk Gymnasium Tarm, Skive College, Uddannelsescenter Holstebro, Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern, HF Nørre Nissum (VIA), Skanderborg Gymnasium, Horsens Gymnasium, Odder Gymnasium, Horsens HF og VUC, Tørring Gymnasium, Aarhus Tech Skanderborg/HTX, Skanderborg-Odder Uddannelsescenter.

I henhold til principperne om gensidig repræsentation kan institutioner i Region Syddanmark og Region Nordjylland deltage i gymnasiesamarbejdet. Desuden er der konkret udtrykt ønske fra gymnasierne i Vejle om at deltage i gymnasiesamarbejdet, da de har fælles optageområde med gymnasierne i den sydlige del af Region Midtjylland.

 

Kommentarer